Bình ép lọc cà phê pha kiểu Pháp – French press

Các loại bình lọc bằng cách ép để pha cà phê kiểu Pháp – French press, kiểu tương tự như cà phê pha phin của Việt nam:

Bình lọc ép cà phê kiểu Pháp - French press
Bình lọc ép cà phê kiểu Pháp – French press

[table id=5 /]