Số tài khoản

Thông tin tài khoản ngân hàng:

Nếu quý khách chọn phương thức thanh toán bằng chuyển khoản thay vì COD (thu tiền khi nhận hàng), đây là thông tin tài khoản ngân hàng:
TECHCOMBANK Hà Nội, số: 110-2315-6869-017, Tên tài khoản: NGUYEN DANG QUYET
Xin trân trọng cảm ơn Quý khách!
Caphetuiloc.net